دانلود آهنگ لری  سنتی با صدای فرج علیپور با نام ملک دوس

Luri music by Faraj Alipour called Molke Doos

…..

متن ترانه لری ملک دوس از فرج علیپور

….

بیرم کشکول بوسم روم تا ملک دوسم 
هفت سال چی یه روز بونم خاک پاش باوسم
میها روم وه پا بوس جونم بکم سیقه دوس
دورش بگردم بونم چی پروانه وه دور فانوس

عهدی بستم وا یارم وا یا وفا دارم
تا جو دارم د سینه دل وه کس نسپارم
اون سیل چش مسش کردم اسیر دسش
چی مرغی که پر بسته افتامه دو قفسش

عهدی بستم وا یارم وا یا وفا دارم
تا جو دارم د سینه دل وه کس نسپارم
اون سیل چش مسش کردم اسیر دسش
چی مرغی که پر بسته افتامه دو قفسش
عهدی بستم وا یارم وا یا وفادام
تا جو دارم د سینه دل وه کس نسپارم

….

متن اختصاصی از لر تی وی

بفرست واسه دوستات: