دانلود آهنگ لری مال کنون کوروش اسدپور

(از آلبوم تش دل برای مشاهده آلبوم به صورت یکجا اینجا کلیک کنید.)

Download Lori song by Kourosh AsadPour called Mal Kanoun

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری کوروش اسدپور با نام مال کنون

…..

بل بنالم ز روزگار وای ز روزگار ای خدا ز باد پوییز

مال کنون وای اوی رسی وای اوی رسی ای خدا دل نیگره لیز

ای خدا صوری وم بده صوری وم بده ای خدا ایمون محکم

مال کنون سرمه نها سرمه نها ای خدا به زونی غم

لو حشکم دل تنگ ون جا وارگه هاتون

بخت مو چی کچکه سیه چاله هاتون

غم اوی پاییزم اوی پاییزم اوی ای خدا دل دردمنده

دل مو چی یه چاله سرد چی یه چاله سرد ای خدا من وارگه منده

چی بوته حشک پوییزی حشک پوییزی ای خدا وستم وره باد

باد وندم منه وارگه تون منه وارگه تون ای خدا صد داد و بی داد

بی تو مال کنون غم با تو چی بهارم

ایل به بار مال به گدار بیو وا دیارم

اسب خو وای تفنگ خو آی تفنگ خو ای خدا پیای کوری

خدا دا هر سه تا شونه وای هر سه تا شونه ای خدا به بختیوری

مو کر وای زردکوهم وای زردکوهم ای خدا عاشق شکالم

ار خدا خُش قسمت کنه خُش قسمت کنه ای خدا ایوی به مالم

بی تو مال کنون غم با تو چی بهارم

ایل به بار مال به گدار بیو وا دیارم

بل بنالم ز روزگار وای ز روزگار ای خدا ز باد پوییز …

متن، اختصاصی لر تی وی