دانلود آهنگ لری لرستانی (خرم آبادی) قدیمی و شاد با نام لورسو (لرسو، لرستان) با صدای فضل الله صفاری
Lori music download by Fazlollah Safari called Loresoo

این آهنگ به خوبی به جاذبه های گردشگری و تاریخی لرستان میپردازد

متن موزیک لری لورسو از فضل الله صفاری

بیا سیل کو وه آثار تاریخیه لرسو
قلعه فلک افلاک د زیر چشمه گلسو
د جنوب خرموئه سنگ نوشته مناره
بهترین آثار تاریخینه لورسو داره
آو و هواش خیلی خوئه لرسو
گل د لاله (لر تی وی) دش میرویه لورسو
هر کسی که وه استان لرسو کرده سفر
د کمر و جنگلیا پر د درخت داره خبر
آو هوای لرسو همیشه چی بهاره
بهترین آثار تاریخینه لرسو داره

♪♬♪♬♪♬
آو و هواش خیلی خوهه لرسو
گل د لاله دش میرویه لرسو
♪♬♪♬♪♬

خرموئه چشمش زیاده جویاکه پر د آوه
..؟..؟…؟…؟…؟…؟…؟
آو و هواش خیلی خوه لرسو
گل د لاله دش میرویه لورسو
..؟…؟…؟.؟؟؟
بیا سیل کو وه آثار تاریخیه لرسو
قلعه فلک افلاک د زیر چشمه گلسو
د جنوب خرموه سنگ نوشته و مناره
بهترین آثار تاریخینه لرسو داره
آو و هواش خیلی خوهه لرسو
گل د لاله دش میرویه لرسو

متن اختصاصی از لر تی وی

16+