دانلود آهنگ لری غم مادر کوروش اسدپور

(از آلبوم تی به ره)

Download Lori song by Kourosh Asadpour called Ghame Madar

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری کوروش اسدپور با نام غم مادر (غم دا)

آخی ندونی دای، ضربت خنجر ز دس آشنا خردن چه سخته

ندونی دا، حرف سرد مردم اشنیدن چه سخته

دلم ایخا ایترستم ای غم چی کُه دنانه مو بگم سی مردم بی درد

دلم ایخا اثر اینا منه دل های بی سوز، ارس مو چی قطره اِو مِن برد، دا دا دا

امید ای دل پر درد مو ای دا تو بیدی ای دا

همو سنگ صبور درد آشنا تو بیدی دا

ای دل، ای داد ای دل ای وای

آی چه دونن مردمون، خنجر ز دس آشنا خردن چه سخته

چه دونن ای دل مثل بلورم با برد دست دوس اشکسه

متن، اختصاصی لر تی وی

39+