دانلود آهنگ غمگین لری بختیاری با نام غم دل از یاسین بندری

 Lori song Download by Yasin Bandari called Ghame Del

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

نداره خور کس ولا ز دل مو / نمنده یکی ای خدا دی کل مو

نه اشنه صدام کس مو هر چی کنم بنگ / یکی نه دلس سیم ولا ایبوهه تنگ

مو جاهلی بیدم خدا یه زمون / ز غم به دل مو نبی یه نشون

نه درد جدایی نه گل ز مو دیر / نه کس بی وفا بی نه چینو مو پیر

دل ساده خوش بی به دیدن یار / به شوق گل و به امید بهار

اگدی که دنیا همه ز خومه / مو هر سا ادیدوم گلوم کلمه

نه مالی به ره تا به گل ونه بار / نه پاله نه مشکی ز او کده دار

نیاهه صدا خنده دی ز بهون / نداره بفا ای خدا ایی زمون

۱۴۸۲