دانلود آهنگ لری علیداد کوروش اسدپور

Download Lori song by Kourosh Asadpour called Alidad

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری کوروش اسدپور با نام علیداد

…..

متن دارای اشکالات و نواقص زیادیست. در بهبود فرهنگ لری سهیم باشید. برای ویرایش اینجا کلیک کنید. 

…..

صد رحم ز سنگ شاتیر تفنگم / هر کس که ..؟..؟ دید نیا به جنگم

هر کس که نه ..؟..؟ دید به پول پرزین / دشمنون رم ایخرن ز ور ..؟..؟..؟

.؟..؟..؟..؟..؟….؟…؟…؟…؟…؟ / ارسا که مونه ایکشن ز بی کسیمه

خوم کلو اسبم کلو هجیم کلووه / تش به ره دی به هوا سوار به گلووه

جستنم به مهمونی وستن به جونم / ..؟….؟…؟…؟  وند مول و شونم

آ رضا ز پشت گرر بال قوامه / ..؟ ..؟…؟ آقا ..؟…؟ برد پنجه هامه

علیداد به لامردون کده گشاده / آرمون سی ..؟..؟..؟ به مو چه فایده

زهنه کارد زهنه قمه زهنه قداره / زهنه خنجر ایکنه دل پنجه پاره

بیستو چار ..؟..؟ خردمه هنی به هوشم / چهشت حیدر گگوم اوی به گوشم

ار ایخوی جنگ وات کنم درو به میدون / تو خوت و حولویلت مو خوم و ..؟..؟..؟

ار ایخوی جنگ وات کنم درو به صحرا / تو خوت و حولویلت مو خوم تینا

ورگشته چرخ و فلک مر خوم ندونم / بریده بند دلم سی شلشلونم

شمع و فانوس می ای گل میلس / علیداد کشتنه بیو ریم به سیلس (تماشا)

علیداد منهین به گور تنگی / بل به گوشس برسه بنگ تفنگی

شلشلونم همه تو شیر همه تو شیر / علیداد کشتنه به ضرب شمشیر

…………

شو تارم بل بکشم درد زمونه / دل مو سی دیدنت کرده بهونه

علیداد وم نگر

..؟..؟…؟…؟…؟…؟…؟ / …؟…؟…؟…؟…؟…؟…؟

کی زیده کرکیت غم به تار جونم / کی نشونده قمه ن به پشت شونت

علیداد مندلی

خین گرده خاکه تا رکاب زینت / گل سُر درویده جا تقاص خینت

داغم سی نبیینت

خوت کلو اسبت کلو ..؟..؟ کلو بی / تش به ره دی به هوا سوار به گلو بی

داغم سی نبیینت

علیداد منهین به گور تنگی / بل به گوشس برسه بنگ تفنگی

داغم سی نبیینت

همه جانه شو گره زمونه ورگشت / ..؟..؟…؟….؟…؟….؟….؟….؟….؟

شو تارم بل بکشم درد زمونه / دل مو سی دیدنت کرده بهونه

علیداد مندلی

آسمون ..؟…؟…؟…؟ / مه چارده رینه کند پلانه برید سیت

علیداد مندلی

امتیاز شما به این خواننده