دانلود آهنگ لری طبیب درد قاسم فاضلی

Download Lori song by Ghasem Fazeli called Tabibe Dard

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری قاسم فاضلی با نام طبیب درد

…..

طبیب دردم، یار دستمال زردم
جست خوبیات، کویه وا بگردم

تو خوبی نداری، خیلی بی عاری
بگریوم سی تو دوسم نداری

زندییم تهله، په دی بگُ بله
دنیا چپ کردن، به خدا تیم سهله

منده من دلم هم دروها تو
دیه دل نکندم ز همو تیا تو

تو تیات بی مهرن جور مهره مارن
سر مُنه بدبخت، بازی ادرارن

طبیب دردم، یار دستمال زردم
جست خوبیات، کویه وا بگردم

خوبی نداری، خیلی بی عاری
نزنگم نیاهی، نادیم سرکاری

عزیزم آخی غم اوید به سلطانی، آخی چادر زید به بهونم
آخی بندسه به دلم بست، میخسه به استخونم

 

متن، اختصاصی لر تی وی

13+