دانلود آهنگ شاد لری بختیاری برای جشن و عروسی از کاظم قادری کُتُکی با نام شاه بانو
Lori music download by Kazem Ghaderi called Shah Banoo

متن موزیک لری شاه بانو دا با صدای کاظم قادری

♪♬♪♬♪♬
شاه بانو بیو کوچ بکنیم، خوشکلُم ریم به ولایت
ای دُر ای دل کافر خوم شابانو وت کرده عادت
شاه بانو بیو کوچ بکنیم، خوشکلُم ریم به ولایت
ای دُر ای دل بی کس خوم شاه بانو وت کرده عادت
شاه بانو کاشکی شالت بیدوم، خوشکلُم یا کفت شالت
شاه بانو کاشکی مهمون بیدوم ویدمه هفت شو به مالت
شاه بانو تو شاه زنگلی خوشکلوم (لر تی وی) بختت سفیده
آسمون چی تو آستاره ای خوشکلُم به خوس ندیده
شاه بانو تو شاه زنگلی شاه بانو بختت سفیده
شاه بانو چی تو آستاره ای آسمون به خوس ندیده
♪♬♪♬♪♬

شاه بانو کاشکی شالت بیدوم شاه بانو یا گیل مینات
خوشکلُم کاشکی مهمون بیدوم ویدمه هفت شو سر جات
همسو که وریستی وا ..؟…؟ بال تش و تُنگ دو ایزنی
دیلقی به جون مو و تش مین جون مشکو ایزنی
همسو که اخوی نون بپزی خالک طلا مینا کزی
دلمه دراری جور آرد مین دل تاپو ایزنی
لچکت پر الماس نما، ایبرقنه چی آستاره
تی به رهتوم زیتر بیو بخت مونه ورداری ز خو
آرمون دلُم گل ایکنه همسو که مونه هو ایزنی
همسو که ایخوی نون بپزی، خالک طلا مینا کزی
دلمه دراری جور آرد مین دل تاپو ایزنی

♪♬
بی زمستون و سرما یاد مرغزارونُم / نیرسه به گوش مو بانگ کوگ سارونُم
مو ز بی قرارونُم، مندیر بهارونُم / هَرس نمنده به تیام، چی اور بی بارونُم
ای نسیم بهوری بیو برس به امدادُم / تا به ای ولات تنگ برسی به فریادُم
مو ز بی قرارونُم، مندیر بهارونُم (لر تی وی) / هَرس نمنده به تیام، چی اور بی بارونُم
وقت گل کنون که ایبو، پر آسمون ایبو / بو گلای باوینه پر مالمون ایبو
مو ز بی قرارونُم آی، مندیر بهارونُم / هَرس نمنده به تیام، چی اور بی بارونُم
ای نسیم بهوری بیو برس به امدادُم / تا به ای ولات تنگ برسی به فریادُم
زیر برف و بارونُم، مندیر بهارونُم / هَرس نمنده به تیام، چی اور بی بارونُم

متن اختصاصی از لر تی وی