دانلود آهنگ لری لرستانی (خرم آبادی) قدیمی و عاشقانه با نام سیت بیارم با صدای رضا سقایی
Luri music download by Reza Saghaei called Sit Biarem

اطلاعات:
سبک: سنتی – گویش: مینجایی

سیت بیارم سیت بیارم ….
آی چیت جاشه وا کنیت سیکه عروس داره میا
سر جاشه گل بریزید شا دوما دو در بیا
….
آی سازنه هوف کو د سازت ز ایواره تا فردا روز
..؟..؟ دس دومانه دیه وه دس عروس

درصورتی که آهنگ را متوجه میشوید لطفا متن را برای ما کامنت کنید تا جایگزین گردد.

بفرست واسه دوستات: