دانلود آهنگ لری با صدای حنجره زخمی زاگرس ایرج رحمانپور با نام زنگلدار

قسمت اول این آهنگ به زبان لکی و سبک چهل سرو خوانده می شود و قسمت دوم آن به لری مینجایی

…..

متن ترانه زنگل دار ایرج رحمانپور

…..

خدالم شکرت خداته بین دی
کور گن گن بای،بوینه هماری‌
ولا دوس مچم و سر سواری
گنم گرمسیر هر تلی جاییی

بوشنه دوسکم شو نوسی بایی
وِری زنگل دار درار و صدا زره زنگیانه
بَریزه دِ یک خاو ایلیانهَ
ایل سر برز زمسو کُشم ها داره میا

مَر نمینیت وَه سَر ره تَم ئو توز گَلیاشو
اسبَنَ ازگل بیارید دی کنیم ریم وا نهاشو
بَیلکو من وه جا سر کُرنگیا سی بازی بادیا
زمسو هیشت و جا تُر دسیاشه ری برد تژگا

رازیاکم تژ زیر بیله مَرتژگاه مَن وه جا
تَژگاه من وه جا کپر من و جا
کلک بردی پکر من وه جا
هُول چوپونیا هفته ماریا تَریکی شویا
مَنن د مریا
وَری زنگل دار دِرار و صدا زره زنگولیا

…..

متن اختصاصی از لر تی وی

18+

بفرست واسه دوستات: