دانلود آهنگ لری زحم کلار از موسی موسوی (بختیاری)

Lori song download by Mousa Moosavi called Zahme Kalar

♥♥♥♥♥

اهنگ غمگین لری

متن آهنگ زحم کلار

آخ چی دهات منده پس سد بی گدار آویدمه
پیر تهنایُم که مندیر زوار آویدُمه

مین مالی که ای همه هوفشت کیوون ایکنن
گاگریو خون پا مزار هر کنار آویدمه

ای، دا فقیرُم شو اخِونُم، ایگو بوتون هی ایا
بو نویده، خو ابینُم آخی بی برار آویدمه

های، زردکُه یُم، چل ستین لارمه تو وَر برشت
شاهد چُهمستن زحم کلار آویدمه، ای داد ای داد

ای وای ای وای، غم به دینُم وسته، ار سیلس کنُم گیرُم اوَنه وای
غم الو بی رحم و مَم کوگ تار آویدمه وای

جور دالویی، که دُدر آخریسه خُن برن
مِن عروسی، وُر غم تهلی دچار آویدمه

آخ چی پلنگ گُرده کَنده مین خُم پیت ایخُرُم
سیرم اِز دنیای خُم بس تهل و خار آویدمه

آی صحو زی وا میل و خنده، آی، ری وِه ری مرگ ایروُم
خان چار لنگُم که سی سر ری به دار آویدمه

آخ چی دهات منده پس سد بی گدار آویدمه
پیر تهنایُم که مندیر زوار آویدُمه

****

ترجمه فارسی زخم کلار

….

مثل روستای پشت سد آب بی راه شده ام
مثل امامزاده ای دور افتاده منتظر زائر مانده ام

توی آبادی ای که همه دست به سنگ شده اند. (کیوون در گویش های دیگر: کیوار، کیفار وسیله بندی که با آن سنگ پرتاب میکنند.)
پای مزار هر درخت کنار آواز غمگین میخوانم.(مرگ بر اثر جفای مردم).

مادر بی چاره شب می خوابانم و میگوید که پدرتان دارد می آید
پدرم نیامده، خواب میبینم که بی برادر هم شده ام.

زردکوه ام تمام بدنم در تب میسوزد.
شاهد از هم باز شدن زخم کهنه ی کوه کلار شده ام.

غم افتاده دنبالم اگر نگاهش کنم مرا گیر میاندازد
غم مثل عقاب بی رحمی است و من هم مثل کبکی تنها

مثل پیرزنی که آخرین دخترش را دارد به خانه بخت میفرستد
توی عروسی دچار غم تلخی شده ام.

مانند پلنگ زخمی دور خودم تاب میخورم
از بس اذیت شده ام از دنیای خودم سیر شده ام.

صبح زود با عشق و خنده به استقبال مرگ میروم
علیمران، خان چهار لنگ بختیاری ام که برای عزت و آبرو به سوی دار اعدام میروم.

مثل روستای پشت سد آب بی راه شده ام
مثل امامزاده ای دور افتاده منتظر زائر مانده ام

*****

شاعر: وحید کیانیان
سنتور: مجتبی صادقی
تار و بم تار: کامبیز جهانبخش
نی: مرتضی صنایعی
کمانچه: امیر محمد رضایی
سه تار: لیلا باغستانی
تنبک و دف: محسن بکرانی
ضبط، میکس و مسترینگ: استدیو چکاوک زنده رود
عکس: مهرداد محسنی
گرافیک: افشین جمشیدی

 

465+

بفرست واسه دوستات: