آهنگ لری دی با صدای دانیال هوشیاری

تنظیم: امیر حسین زاده

ویولن: اسفندیار محمدی

عکس: امین قربانی

کاور: فرزاد محمدی

متن آهنگ لری دی از دانیال هوشیاری

دی مو برم قربون لالا کردنت

دی مال وزیر و مال و بالا کردنت

دی و متیل و بَرد و گردو یامه

دی ایزدی سیم کلگ و سیرکو یامه

_______

دی بگ تا کی بنالم

دی بکن شیرت حلالم

_______
lorTV.ir

دی مو ویادم نیره گورو دسلت

دی چو پلیشل مونده من پنجه ی شلت

ای دی قسم وو شیر پاکی و مو دی

دی پامه نینوم من بهشت ار تو نیی

_______
lorTV.ir

دی بگ تا کی بنالم

دی بکن شیرت حلالم

_______

دی یتو منه گپو کردی وی دسلت

دی بی فقیری بی چراغ خرسلت

_______

دی بگ تا کی بنالم

دی بکن شیرت حلالم

_______

دی دس و تتم ایگرُتی تا سحر

دی سیم دعا کردی تو خوت بی چشم تر

_______
lorTV.ir

دی بگ تا کی بنالم

دی بکن شیرت حلالم

 

…….

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۸۸۴۷
ارسال کد به ۷۵۷۵

 

متن، اختصاصی لر تی وی

94+