دانلود موزیک زیبای دنیا آخرون از گروه زناره
موسیقی سنتی لری بویر احمدی – یاسوجی

متن اهنگ لری دنیا آخرون از گروه زناره

نم دینه باروتل و باهنده نی مِن آسمون / کلگه وه کلگه کوه وه کوه، شوک ایکنه …؟…؟..؟
کو تفنگل قیمتی، کو قطارل خط خطی / کو کل سرو کو دعوتی، کو پا گشون کو ری گشون
ای مرغ دل دونی مجو، من تو کلگی نونی مجو، لیلا و مجنونی مجو، یعنی که همخونی مجو
ناری دم نارل د نی، سایه زر دارل (لر تی وی) د نی / یادی وه تمدارل د نی، وابیه دنیا آخرون
زین و نمد زین تش گرو، خیگول و کولین تش گرو / وه ای ظلم سنگی تش گرو، سر تا کله م تا نک نِخون
ای خدی لالی سری، انگار وه چی ره نیبری / قیره ایزنیمون وه کری، وا نیکنی سیمون دری
تا خار و خار اشتر سره، تا باغ گل بی پیکره / تا دل وه دل ره نیبره، آیم بمیره خش تره

ای مرغ دل دونی مجو، من تو کلگی نونی مجو، لیلا و مجنونی مجو، یعنی که همخونی مجو

تنظیم کننده و سرپرست گروه: میرزا مسعود موسوی | سنتور : مهبد بیضایی | سنتور : احمد موسوی | تنبک : فاطمه پاکیزه | نی : بهزاد رشیدی | کمانچه : سامان جعفری | بم تار : حافظ امیدی| دف و آواز : پژمان سیدی | آواز: میرزا ایرج موسوی | آواز: نرگس درستی فر | تار و آواز : میرزا مسعود موسوی


اشعار : حسن بهرامی ، احمد انصاری فهلیانی
کارگردان : سهند رهنورد
تصویر برداران: مجید عبدالهی ، فرشید خوشفکر ، حسن فتاحیان

متن اختصاصی از لر تی وی