توجه: لینک های دانلود با توجه به درخواست خواننده ی اثر از وب سایت حذف گردید.

بعد از کلیک بر روی لینک دانلود به صفحه قانونی آهنگ انتقال داده می شوید.

دانلود آهنگ لری دای شیرین علی تاجمیری

(از آلبوم آرمون)

Download Lori song by Ali Tajmiri called Day Shirin

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری علی تاجمیری با نام دای شیرین

….

برای ویرایش متن آهنگ اینجا کلیک کنید.

….

شو و روز و روز و شو وای بنگ ایکنم یار
بی وفا سهدی کنه وای انگشترم بیار
خوم برم تا وس بگم وای چه زه مو دیدی
آسمون زه راست مو وای بد کرده وا کار
دای شیرین شیرین شیرین دای سوزه بالا خش
پا بنه مِن سرم وای کوشاته ورکش

ویدم بی که وینمت وای وت نرسیدم
تا رسیم جا وارگه تون وای زونی بریدم
ره دیر گیوه تنک وای تلنیده پامه
آسمون به ای گپی وای زیرس نَویدم
دای شیرین شیرین شیرین دای سوزه بالا خش
پا بنه مِن سرم وای کوشاته ورکش

ای همه کُه و کمر وای مو سیت بریدم
جا عرق خین رهدمه وای تا ویم رسیدم
ار ایدونستی ایام وای نیشتی که بیام
ار که فهمی که دلم وای بنگ ایکشیدم
دای شیرین شیرین شیرین دای سوزه بالا خش
پا بنه من سرم وای کوشاته ورکش

دلم ایخو نشینم وای وینم تیاته
..؟..؟ بیو دی مکن دی ای تاته زاته
ار رهدی به گرمسیر وای بال ایزنم تیت
نمیرم تا بوینم وای تا زن بفاته
دای شیرین شیرین شیرین دای سوزه بالا خش
پا بنه مِن سرم وای کوشاته ورکش

بفرست واسه دوستات: