دانلود آهنگ لری داینی ملک محمد مسعودی

(از آلبوم مندیر)

Download Lori song by Malek Mohammad Masoudi called Dayni

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری ملک محمد مسعودی با نام داینی

….

نترم ووی بنگت کنم ووی نه خوت ایایی داینی

بی وفایی ووی تی تونه ووی تی مو نیایی داینی

آخی داینی داینی ووی داینی ووی دردم یکی دو تا نی

کُه دنانه ووی بکَنُم ووی خاکسه بویزم داینی

آخی مشک و عمبرس های کنم سی زلف عزیزم داینی

آخی داینی داینی ووی داینی ووی دردم یکی دو تا نی

 

متن، اختصاصی لر تی وی