دانلود آهنگ لری خیف از شهرام حسینوند و کرامت

Lori Song Download by Shahram Hossein vand & Keramat called Kheyf

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

(پاپ پارت ۱)

خیف ز جوونی که پا تو سختُم
خیف ز تیایی که سیت به ره دختُم
خیف دلُم که سی تو چینو خینه
مو جونمم سی عشق تو هشدُم

رهدی و سیل نکی به حال زارم
رهدی بستی تیاته ری اه و نالم
رهدی و نیدی که خوم تک و تینام
خدایا رحمی کو برس به دادم

(رپ پارت یک)
تقصیر خوم بی که دام بت پر و پال
ینی یادت رَ اوایل که بیدی کر و لال
ولی تونه تیه کال فروختیم به عشق و حال
دس مریزاد
هِنو خلاص ابو اِره
دونی زمین گرده لِره
یه رو دل تونم گره
ولی ارس مریزا
دنیا ارزش تَر کردن تیاته ناره
تویه دردی سی مو که دی درمون ناره
بیو بوین که حالم زاره زاره زاره
تو مدیون تیایی که تاره تاره تاره
یاره خاره که سیت رسوایی یاره
چاره ناره ولی سی یه پیا عاره
که ز تیاس حتی یه قطره ارس بواره
دی ساز نیاره مینه سینه قلبم
هر دفه که بت فک کنم هی به خوم ایخندم
هرچی که خردم زیر سر تو بی که فک کِم تونی هم دردم
رو دیه وَردُم که دردم گرونه
رفتنی اره اخیر رو میار بهونه
مو منه غم بیدم اسیر خستم ز زمونه
شونه به شونه ویدم دینت
هونی که تیاس همنه گره سیلم نیکه
بو یا نبو فرق نیکنه قیدم نی ده

(پاپ پارت دو)

ولُم کردی ایسو تینا مندمه
بغض منه گلیمه که دلیل خندمه
نا ندارم دل ز دنیا کندمه
تو رهدی و ایچو جور جندمه

گنه تو نی یونه تقدیرم
خیلی وقته رهدی ولی مندیرم
شیواتت (قیافت) هم دی رفته از ویرم
زندگی بسه دی زت سیرم
(رپ پارت ۲)
یادگاری هامو ری دیوارا کیچه
وقتی هنی وینمسون قلبم ز یک تیچه
هوش ز سرم فیچه
بگو بنم سیچه
نادی تینا مونی که نام سیت هستیمه
سی هونی که الان جار ازنی هستیته
از پستیته
سر کُ وا عشقت و خوش بو وا یارت
دردت نشتت وندم به یادت
هنی منه گوشم منده تِک تعریفا پارِت
همی یادت کردمه از زندگی بیزار
رهدی ولی هنی عکست منده ری دیوار
خیانت که چیزی نی سی تونه بی عار
ز ایچه به بعد دی سر کنم بی یار منه زندگیم
هی زنده ایم….. زنده ایم
زندگی که کم اوردم منه چم و خمس
فقط دی خوشینه کرده سیمو حسرت همس
هیچی هم نی تهس
مگر کمه کمس سی تو کم بو طعم غمس
ایسو هونی که زندگیمه نادم پاس
خواست یکی دیه و منده خالیه جاس
پاس ناده ری همه و برده هستیمه وا باس
شانس ناشتم رَ ایسو منده منه گوشم صداس…

….

تنظیم: سامان عزیزی
کاور: مسعود حسین پور

متن، اختصاصی لر تی وی

7+