دانلود آهنگ لری خیال از روح الله کاظمی(بختیاری)

Download Lori song by Rouh Allah Kazemi called Kheyal

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

کوگ کُه به زرده تو، سی دل هاشقُم بنال
مندیر یارم مندمه، روزم اویده چند سال

یه روز ایا جور مهی به شو تارُم ایزنه
یادس همیشه با مونه، مو زنده یُم به ای خیال

ای بنال، ای بنال، سی دل هاشقم بنال
تا که رسُم به تیه کال، هی شو و روز ایزنُم فال

مو خوم روُم ز ایچو روُم عشقه بوندُم پر شال
چون که گلُم نیده کلُم، جا نیگرُم به مین مال

جور بالنده ایبوُم، به آسمونس فِر ایدُم
تا که دوارته بینُمت، ز دیری سیل ایزنم مال

ای بنال، ای بنال، سی دل هاشقم بنال
یادس همیشه با مونه، مو زنده یُم یه ای خیال

سی گل ری تیه کال، گوشه دل مو زیده خال
تا که به دینس بروم، سی مو بیارین اسب چال

دینشت مینه تش بریزین، ساز و دهُل ونید به کار
سی ور پای کَد شلال، بیاین بوندین میش کال

ای بنال، ای بنال، سی دل هاشقم بنال
مندیر یارم مندمه، روزم اویده چند سال

….

شعر: افشین عبدالهی
تنظیم و آهنگ: حامد آریا راد
گرافیک: افشین خدری

بفرست واسه دوستات: