دانلود آهنگ غمگین و عاشقانه لری بختیاری از کاظم قادری کُتُکی با نام خودکشی
Lori music download by Kazem Ghaderi called Khod koshi
پاپ لری بختیاری

متن اهنگ لری خودکشی با صدای کاظم قادری کُتُکی

♪♬♪♬♪♬
چه بت بگوم ای روزگار، دیه سرُم دنگ مدرار
مو بی گناهی بیدوم و مونه بردی بالای دار
ندونم سی بختُم کجه، همه دنیا وا مو لجه
ندونم سی بختوم کجه، غم دنیا وا مو لجه
مر عشق و عاشقی گنای، یو خلقت کار خدای
خطا کردُم ایگوم تووه (توبه) گنه مو نی دل مو مبتلای
تو کردی بختمه تباه، شو و روزُم وابی سیاه
رگامه امشو ایزنُم، (لر تی وی) خدا حافظ ای بی وفا
تیغ ایزنوم به شاهرگُم، ز دستت راحت ایبوهوم
سی هر چه که سهده دلن، مو درس عبرت ایبوهوم
چه ایخوی تو ز جون دل، تو خین مکن به مین دل
هر چه بگوی حق وا تونه، مو پشت دسته زیم به گل
♪♬♪♬♪♬

♪♬
مر عشق و عاشقی گنای، یو خلقت کار خدای
خطا کردُم ایگوم تووه (توبه) گنه مو نی دل مو مبتلای
♪♬
تکرار …

متن اختصاصی از لر تی وی