دانلود آهنگ غمگین و عاشقانه لری مینجایی از مجید عزیزی با نام خرمن ناز
lori music download by Majid Azizi called Kharmane Naz
جدید ۹۸

متن اهنگ لری مجید عزیزی با نام خرمن ناز

تش گرتم سوخت سخونم هنی / درد و بلالته بو وه جونم هنی
برف سر بونتم اوم نکو / عاشقتم لیوه حساوم نکو
باد دسش بسته وه زنجیرته / آسمو هم چی مه زمی گیرته
حال گنم وا تو چه خووه نرو / عاقبتم خیر نمووه نرو
سوخته دلم، سوزم و سازم تونی / تش د کلت خرمن نازم تونی
نازته کمتر بکو لیوه م نکو (لر تی وی) / پا د خنه سرد گریوه م نکو
هم د هوا هم د قفس عاشقم / امشو نفس پشت نفس عاشقم
جون خومه امشو بدهکارتم / زلزله بو تشنه آوارتم
توم چشاته د چشام کاشتی / کاش د حال مه خور داشتی
درد دلی داره چشم وا چشت / ها بونم امشو خومه مین تشت
♪♬♪♬♪♬

متن اختصصی از لر تی وی

لری خرم آبادی – لری لرستانی – لری فیلی

27+