دانلود آهنگ لری جومه آبیته بپوش صادق محمودی

Download Lori song by Sadegh Mahmoudi called Jooma Abita Bepoosh

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری صادق محمودی با نام جومه آبیته بپوش

….

جومه آبیته بپوش، تو مپوش مشکینه
جومه آبی وت ایا، کَلو کرده منه

چه کنم وه ای دلم هر دفه ایزنه جوش
نه صلاش وه دس خمه، نه وم ایگره گوش

های مِینِی آبیته بپوش سر زلف زالت
چارقد سوزه بووند پشت چشم کالت

پازن تنگ چویل ..؟…؟….؟
زر بیدل مارگون، بِی یک ایکنن بهر

*****

ننینم وه شاه قاسم، بنینم شاه مختار
بنگ وه قبرم بزنین تا ایل کنه بار

*****

کوگ مَس تنگ پیرزا، کوگ خال ملوسم
دس وه گردنت کنم لوته بووسم

*****

آسمون سی صورتت، سر دار خالت
هر کسی تنه ایبینه ایگه خوش به حالت

 

۲۰