دانلود آهنگ رپ و پاپ لری با صدای هنرمندان، کمند بهداروند (بختیاری)، هاویر (ثلاثی) و بردین (لکی)

متن ترانه لری ت

مر جنگه مر جنگه خدا دونه جنگ تفنگه / مر زوره مر زوره، خدا دونه دوره س ناجوره
بالونا به بال ایان خدا دونا ماشین به لنگه / جونم ز مهراب خان خدا نشست به سنگر
بالونا به بال ایان خدا دونا ماشین به لنگه / مر او بی مر اِو بی، خدا دونا جنگ برنو بی

رپ ثلاثی

مر جنگه مر جنگه، کُر خاک و اونه بردن آره جنگه
مر زوره مر زوره، گشت رُفتن و برده، آره زوره
اما الان دیه تنگه وختمو هم، دسمو زیر سنگه
هفت لنگه چار لنگه، تفرقه کار دشمنه ولا ننگه
دایه دایه وقت جنگه، وقت (لر تی وی) دس برری و دوسی وا تفنگه
کاش جم بویم د یه سنگر، ا ملایر و ناوند تا بوشهر و بندر
کنگر خوردن و لنگر ناختن ..؟…؟..؟ چنگ زن
بو بینم در دیزی بازه، په حیای گربه کجا رته
هی تفرقه تفکیک کردن، توهین و تحقیر و تخریب کردن
تا تونستن تجزیه کردن، تبعیض و تاریخه تحریف کردن
گفتن که وا یک براریم، بیاین گره ا کار یک دراریم
ولی در عوض چه کردن، لت و کت و خنجر ..؟..؟ فرو کردن
مهراب خان مهراب خان وری شیر زرد، سرزمینت کت کته پر درد

رپ لکی با ترجمه فارسی

چوی آو ئه روی آگر مجوشم
دنگم‌زیم دیری مه ئه درد موشم
(مانند اب روی آتش می جوشم
صدایم زخم دارد من از درد می گویم)
ها سرمه گرم بکن و هیچ پتی
مه رنج بی ور بکیشم ئوئن راحتی
(می خواهند سرم را باهیچ خالی گرم کنند
من رنج بی پشت و رو بکشم آنها در راحتی باشند)
وقت تنگی و مه موئن کر غیرتی
وخت خوشی گن وم موئن وچه راحتی
(اوقات تنگ پسر غیرتی خطابم می کنند
و در اوقات خوش به راحتی دشنامم می دهند)

بری دوری جمعا بینه ئر دورم
موشن بیلت به تا آوت بوئرم
(مشتی دو رو دور من جمع شده اند
می گویند بیلت را بده تا مسیر آبت را تغییر دهیم)
شاید وقتی نی گل ده بری سیت بیا
ثمر باغت هن منه دنگت در نیا

(شاید وقتی نی گل داد سهمی برایت بیاید
ثمر باغ تو مال من است صدایت درنیاید)

تریبون قلم رسانه هائه نوم دسون
و نژادم توهین مکن گرون و گرون

(تریبون،قلم و رسانه در دستشان است و مدام به نژادم توهین می کنند)
آواره ای شهر او شهرم مه و دوم کار
کارم خو ومو نمین چارمو ناچار
(اواره ی این شهر و ان شهرم به دنبال کار
کار هم به ما نمی دهند و چاره ی مان ناچار است)

تفرقه توهین و تحقیر ابزار کارون
یا خالگ علی وژت بشیون شارون
(تفرقه توهین و تحقیر ابزار کارشان است
ای خالد بن علی خودت شهرشان را ویران کن)

دم می زنن د حقوق و حقانیت
ولی بویی نوئردنه د انسانیت

(از حقوق و حقانیت حرف می زنند
ولی از انسانیت بویی نبرده اند)
دس ئه روی دلم نن کل او و خوینه
و هر لایی ری بکم سیا زمینه
(دست روی دلم مگذار که اب و خون است
هر طرف را می نگرم سیاه زمین است)
د زیر رنج و بدختی ها می زنم زور
روحم شکت دس و پا شل چشیامم کور
(زیر رنج و بدبختی زور می زنم
روحم خسته و دست و پایم چلاق و چشمانم کورند)
بیکس و تنیا منمه و دس پتی
قلم اشکیا ورق سزیا مغزم مکی دی
(بیکس و تنها مانده ام با دست خالی
قلم شکسته شد ورق سوخت و مغزم دود می کند)

متن اختصاصی از لر تی وی

بفرست واسه دوستات: