دانلود آهنگ لری تیه سوز محسن اسفندیاری

Download Lori song by Mohsen Esfandiari called Tia Soz

♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری تیه سوز محسن اسفندیاری

….

چار زونی نشسه بی تکی و دیوار تیه سوز /  دشت سوز دلم کرده و پیوار تیه سوز

….

تیه سوز مه کافری دستمال بالا ایبری / قیومت من گردنم گل و همه قشنگ تری

تیل سوز قشنگش دستمال رنگارنگش / من مال خینی و رویه سر تیل قشنگش

اومدم پس حونتون خوم خته نیدم جومه سوز / دس نهام من کمرم زونی بریدم تیه سوز

تیه سوز مه کافری دستمال بالا ایبری / قیومت من گردنم گل و همه قشنگ تری

تیل سوز قشنگش …

چار زونی نشهسه بی …

۱۶۹