دانلود آهنگ لری بی وفا از محسن رستگار و احسان ظهرابی

Lori song by Mohsen Rastegar & Ehsan Zohrabi called Bi Vafa

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

از او روزی که رهتی مو بی قرارُم
نه زنده یَم نه مردَه، چشم انتظارُم

همش بندیرت ویسام، تا تو بیایی
مو نونُم نازنینُم سیچه نیایی

آه بی وفا آه بی وفا آه بی وفا

نه رحم داری نه مُروت، نه ای دنیانه نه او دنیانه
ت گل اشکهسه بیدی عهد و وفانه

بی وفایی تی تنه تی مو نیایی
مجنون دل باخته تُم ای گل خدایی

آه بی وفا آه بی وفا آه بی وفا

بنالُم شو بنالُم روزم بنالُم
نونُم دلیلُم چنه نونُم دلیلُم
زمونه کرده چینو خار و ذلیلُم

…؟….؟….؟ بندیرت ایشینُم
ای بی وفا ار تو نیوی وه داغت ایمیرُم

ای شلیل تو شراب کهنه یی
ای یار ای خمم مهس و خرابُم

ای خدا دَ وه دهس بی کسی دَ وه دهس بی کسی
ای یار ای کی ایدی جوابُم

 

متن، اختصاصی لر تی وی

6+