موزیک لری بلال با صدای میثم خسروی

Download Lori song by Meisam Khosravi called Balal

♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری میثم خسروی با نام بلال

…..

تیه لت شکالیه تیلت شکالیه

تیه لت شکالیه وای برگت کمونه / گردنت سماوره دای هیکل یه دونه

و بلال بلال بلال بلال ترکی / دای یه ساعت تیت نشسن، دای تییلت مُلکی

خوت رضا بوتم رضا دیت نه راضیه / یه بلی سیصد قضا سی دیت بیایه

و بلال بلال بلال بلال روسی / وای بد نومیت سر جی منه دی بی یک د دوسی

هی بنازم عشقته شیرن فرهاد ای خدا خسرونه تو خنجر گرته

ای بچه لر گرگ کوه دشته عزیزم هر جا ایرسه سنگر گرته

باغ دارم باغچه دارم گل بسیاره / هر گلیش یه رنگیه یه بویی داره

و بلال بلال بلال بلال ترکی

خوت گلی نومت گله گل کر ناته / گل هر جا خوت ایروی دلم و باته

و بلال بلال بلال بلال روسی / وای بد نومیت سر جی منه دی بی یک د دوسی

متن، اختصاصی لر تی وی

36+