دانلود آهنگ لری بلال بلال از داود حسینی

۵,۹۰۲ بازدید
balal-Balal davod hosseini

دانلود آهنگ لری بلال بلال از داود حسینی
Download lori song by Davoud hosseini called Balal balal

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

اوسه که بچی بیدُم نادون بیدُم گولُم زدی
امروز سیل هیکل خم ایکنُم تا جوونُم وه یه واپس زر بارت نیرَوُم
ایسه که دونُم د (دو) ساله تش زدی وه جونُم بو بلال بلال
اگر آسمون قهرم کِنه
اگر او بو نکبتت من هونه بی بهرُم کنه
اگر ظلم وه بارم کنه من ای مال بارُم کنه
اگر بین جوونل بنشینه خارُم کنه
ووی دهست بر نیدارم تا روزی که بمیرُم
دوازده سال بدبختی کردُم گپ سرد مردمه اشنفتُم تا وت رسیدُم دهس آخُر گوش گرُهتیه /
بو مه بمیرم او شویل او آهی وه دل ورکشیدُم ووی بلال بلال
شهر وه شهر مال مال دور زدُم
تی همه نشهسُم درد دل کردمه
کسی نونه دردلُم چنه غیر یار مهربونُم
مه شاهنومه گوش نکردی جنگ رستم وه سهراب او لحظه ی که رستم کر خشه کشت آهی ایگه کشیده تا خدا ؟؟؟ /
بایت (باید) بدونی مونست چه زجرینه من ای چن سال کشیده بو بلال بلال /
له وه له یل دلمه داغون کردیه / منه وه روزگار ؟؟؟؟؟ پشیمون کردیه /
خته دجون (تقلا کردن)‌ کردیه نهلی تا نسوزی /
تا قیومت ای ظلمی من یازه سال مه کشیدُم هیچ لیلی وه مجنونی ندیده بیو من بهر دل برس/
تا بدونی بند بند کمرُم سیت بریده بلال بلال/ غضوی ( غضبی) من ای دلُم جا گرُهته مهرت ایکنه سرد /
اگر نه نادون بی اگر گول نخرده بی من ای یازده سال دونی که چقه دوست دارُم وصیت ایکنُم موقی مردنُم/
وه همو شکلی بی یک بیدیم جلو قوملت سرمه بهل من کنارت خدام دونه /
من ای له له یل دلُم جا گرُفتیه
یهو وابیدی یه ؟؟؟؟؟ دم ریم وار گرُفتیه
کافر کو سر منزلی مهرت ایکنه جوش
اگر بدونهسه بیدمه که قوملت گولم ایزنن
هیچ وخت پا پتی نیکردم وه هونت ؟؟؟؟ یه د ساله مندیرُم کردیه
غیر خوم دونُم چه وه روزُم اومده وابیدمه دیونت وای هی ؟؟؟ / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟‌
صب که ویبو تییله من یک ایکنی پسین که ویبو مث روز ایخی بنشینی هنی حالیم وت نوابیده مرگ چنه
نی خلافلُم چنه که وه مه بدبینی ووی بلال بلال
زور داره خدا ؟؟؟؟ کنی مال وه مال بگردی
دا مر گدُم ؟؟؟ گپل خشت هیکل بلندت تا خدا ؟؟؟ کنه
اگر یه روز بمیری بدون تا قیومت ایشینُم وه پندت ووی بلال بلال
خوم دونُم چه وه روزُم اومده ؟؟؟ روزگارُم
عشقمون می شرین (شیرین) و فرهاد کلبمونم من بیابونه کسی نونه دردل دلُم
غیر او کسی که آفریدمونه همی چیمونه دونه بلال بلال
زخملمه نِمِک مپاش نهل تا نسوزُم
یار جونی مثال قدیم ناله نیزنه برنو بلند او روز تیسه که وه دهسُم رفتیه
وای بمیرُم وی چارگوش دل وه پنده بلال بلال
خُم دونم له له یل دلُم چه ایا وه روزُم
مه خه نونهسُم ؟؟؟؟ او ککایلت اتبارت دامن گیر دبارم وابیدنه
پ ته نیگی چه مرگمه که نیگرُم سراغت بلال بلال
آخ هیکل بالابلند تییل دوربینی
آخ هیکل بالا بلند تییل غم گین ابرو یه رنگ
آخ شو وه روز منه ایزنی مثال پلنگ
اول خلافلمه وم بگُ بعدا بیو بی دلُم بجنگ
وو کافر حرومزاده یی تیت نشهسه خینت ایخره جوش
ای خلافل نه زر سر مه بی وه نه زر سر ککایل منن
عزیزُم بیو یه مدتی ؟؟؟؟؟؟
قول ایدُم سرت بزنُم وه هزار بدبختی بلال بلال
بو شرمسارُم کردیه
گوش وه حرومزاده کردی نک (نوک) وه دلم زدی من غریبی بارُم کردیه
وه مُلک بوم وه میراث بوم وه ککایلُم وه قوملُم بیزارُم کردیه
دای دای شو سر ره انتظارُم کردیه
هیچ بدی وه خوم سراغ ندارُم سر یه کره الافُم کردیه

بو روز محاکمه جلو قوملت محکومم کردیه
نی راس وه خوم بگو خلافُم چنه وه نی چی م داری

متن، اختصاصی لر تی وی

بفرست واسه دوستات:


برچسب ها

سایر آهنگهای داوود حسینی

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه نظرات
0
دیدگاه شما درباره این آهنگ چیست؟x
()
x