آهنگ لری با صدای سیف الدین آشتیانی

….

متن آهنگ

ای دوسی سیم بگریو دردم گرونه
دلکم در وه در و بی هونمونه
سیت گُتم دِ زخم دل وم ندئی گوش
یار دیرین خوته کردی فــــراموش
رنگ رخسار خوته وه کس نـشو نی
ایٖ ره نه دِ عشق تومه کردمه طی

_________
شاعر : رمضان پرورده
آواز: عزیز بگی
خواننده: سیف الدین آشتیانی
کمانچه: زنده یاد حسین سالم
تنبک: محمد رضا کریمی
سنتور: علیرضا حجتی

ضبط: استودیو بل تهران

۲۵