دانلود آهنگ لری با تو خوشم از ایوب سعیدی

Download Lori song by Ayoub Saeidi called Ba To Khoshom

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری ایوب سعید با نام با تو خوشُم

……

هی لحظه شماری ایکنوم تا تونه بوینم
دنیا وه خومه وقتی که تی تو بشینم
ایگُم که ار یر امروز نوی صبح دی ایاهه
بی تو حتی مو روشنیه روزم سیاهه

بیا دی نترُم سرکنُم دنیانه بی تو
تو ایر بخوای تش ایزنُم دنیانه سی تو
بیو دی تو گلم بوسه زنم هر دو تیاته
دلخوشیه مو داشتنه خاله کنجه لواته

عشقه تونه جار ایزنُم تا برسه گوش همه
هرچی زعشقه تو بگُم سی ای دلُم بازم کمه

ایر تو بیای زته دل مو سیت ایدُم جون
با بیدنه تو درده دله مو ایبو درمون
مو با تو خوشم تو هم خوشی تیه حسود کور
بیا درده بلانه بکنیم ز هم دیه دور

بیادی نترم سرکنُم دنیانه بی تو
تو ایر بخوای تش ایزنُم دنیانه سی تو
بیو دی تو گلم بوسه زنم هر دو تیاته
دل خوشیه مو داشتنه خاله کنجه لباته

عشقه تونه جار ایزنُم تا برسه گوش همه
هر چی ز عشقه تو بگُم سی ای دلُم بازم کمه

متن، اختصاصی لر تی وی

4+