دانلود آهنگ لری اسطوره از فرامرز مرادی

Download Lori song by Faramaz Moradi called Ostooreh

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری فرامرز مرادی با نام اسطوره (بختیاری)

…..

اسطوره(در وصف آه بهمن علاالدین)

****
متن(کراس)
مونه کشته ایی دل تهنا
رهدی مندُم با آهنگات

شو و روزم صداته صداته
سیر نیبوم هیچوقت ز حرفات

کوگ تاراز نازنینُم
بخون ز شادی غمته نبینُم

هیشکی نتره بگره جاته
دلم خینه کوینی ستینُم

***
متن(رپ)ورس اول

***
یادُم نیاهه چندسال گدشت
ولی ای لیوه ز هرجا گدش

صدا تو منه گوشس اخوند
خواست عاقل بو و آهنگا تو نشت

ز کوچیری وا صدات رَ ب ره
حالا داره اخونه سیت ره وه ره

دنیام وابی چی گل کاغذی
وقتی بم گودن آه بهمن رَ ک رَ

آهنگات همنه حفظ کردُم
مو ک اسم خومم رهده ز ویرُم

تاراز، هیجار، برافتو، مال کنون
صدات مونه بردنه کرده هویرُم

بعد تو منی تاراز سردتره
آ مسعود هنی پرچمس بالایه، سروره

هی خوم بگُم ریم نیورا
خوندن سیت ز همچی سیم سختره

****
ورس (دوم)

****
سال ب سال ری بَرد مزارت
خونیم سیت گل های کاغذینه

هرچه خوندی ز روز اول
تا ای بیتای واپسینه

آستاره صووم گل باوینه
کوگ تارازُم دلس خینه

دلُم تنگه شو مهی هابو
پا آهنگاس دل بنشینه

صدات منه گوشُم هی تکرار ایبو
ولی ب سلطون بریم تکراری نیبو

اسطورمی،اپرستمت
جز تو بپرستوم اجباری نیبو

دل نازک بیدی چی نون تیری
غریوی کشیدی مردی ز دیری
چونو خراوم سیت هرکی بینُم
گو تو سنی نداری سیچه همخو پیری

****
ورس (سوم)

***
آه بهمن همچی خراوه
دل مردُم دیه تنگ نیبو

ای دنیا چونو پلشت و لیش هابی
ک تا ابد دی قشنگ نیبو

اشکندن مجسمه سردارنه
همو ک الرزوند دل دربارنه

چارلنگ و هفت لنگ فاصله گرهدن
ب کی بگوم چقد درد داره دل

ی حرفایی هد ک درد ایاره
ولی ایل هنی مرد ایاره

دیریم،نیدی،خوشی وه دیره
ولی هنی بختیاری سردیاره

ویدیم سرخاکت سی خداحافظی
هف کن ب نی زداغ خدا، حافظی

درد دلامونه وا نی بگو
بگو نیاهه چی شاه پیا، حافظی

****
دوبیت(شعر)

****
حافظی هف کن وه نی وا ی دل پر
کویه گردیم و جوریم چی شاه پیا لا ایی همه کُر

اخوندی تو ز عشق و جنگ و خرمن
کویه گردُم و جوریم چیت آه بهمن

*****

کلام: فرامرزمرادی
متن: فرامرزومسلم نبیپور
تنظیم: آرمان اسماییلی
کمانچه و نی: نویدکیانی
همخوانی: آرمان اسماییلی

متن، اختصاصی لر تی وی

1+