دانلود آهنگ عشق پاک سجاد رزمجو

download song by Sajad Razmjoo called Eshgh pak

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ عشق پاک سجاد رزمجو

…..

بیو تیم نازلوم، مو که درد وبارم / شو و روز سی دیدنت مو خو ندارم

عشق پاک مو سرِ گل و فرهاد / مو تا بمیرم عشق تو نیروه یاد

تیامم عزیزم، بیو نازلو بیو درد وبارم بیو ای هم زبون

کو مرد که بی مو هم قطاری بکنه / دلا بتره شتر سواری بکنه

تیت چی چشمه سار گلم کوه دنایه / دو زلفونت مثل بخت مو سیایه

تو که نیلی دلم گوشه دلت دلت بو / برو وازگارت با او خدا بو

کنم کاری که سی عشقم کنی تو / نه شو رو سیت بهلم و نه راحت خو

اگر با حرف خش رامم نوابی / تونه عاشق کنم با زور برنو

متن، اختصاصی لر تی وی

35+