دانلود آهنگ لری پاپ لری شوی بارونی از سعید حسینی
(لری جنوبی، لری ممسنی)
Lori music Download by Saeid Hosseini called Shoye Barooni
لری جدید ۹۸ – عاشقانه و غمگین

متن آهنگ لری شوی بارونی از سعید حسینی

♪♬♪♬♪♬
یه شو بارونی کومه ی لمبونی (اتاقک چوبی) / کلوم تو کردی تو یار جونی
چقه ی پشمینه، تفنگ برنو / مو بات وه پندُم، قطار رو رو
نوزینُم مهسه ای وای یه چیشه امشو
♬♪♬♪♬

زر نم نم بارون خدا قهرم که / وه تییل کالش زه بی بهرم که
نصیبُم وابی وجاق کوری / چطو دلت اومه دل وه ای دل بوری
نوزینُم مهسه ای وای (لر تی وی) یه چیشه امشو
یه شو بارونی، بریدُم زونی که دلمه اشکندی تو یار جونی
دل بی چاره م وه داغت چاکهس / زر نم نم بارون غرورُم پاشهس
بلالُم کردی ای وای تو یار جونی / وه یادُم نیره ای وای د شو بارونی

متن اختصاصی از لر تی وی

220+