دانلود آهنگ لری بختیاری خسرو از محسن جلیل آزاد
Luri music download by Mohsen Jalil Azad called Khosro

متن و ترجمه آهنگ لری خسرو از محسن جلیل آزاد

متن و ترجمه برگرفه از کانال تلگرامی آقای جلیل آزاد

روز و شو، گِلی کنوم به هر کی تیمه
که ایخوم شرینه، ولا خسرو مُدیمه
تیشه ایوردارُم به کوُه، سَر اینُم
که ز داغ خسرو والا کهنه بِرُمنُم
بدینوم برنونه، تا بزنوم خسرونه
هرچه قد، تهلی کنی، غمت شرینه
که مو جور فهراد، دل وه غم تو دادم
ترنته باد ایدی (لر تی وی) ایدی وه بادُم
بگو وام چه کردی که نیرِوِی زِ یادُم
اینویسُم کاغذی، فشنوم به مالت،
که بیوی به مالُم ،بی خوری ز حالُم
ووی دلمه تش ایزنه ترنا شلالت
شو و روز خیالت نیروه از خیالم
ووی وا برم به مال گل به کهخدایی
ووی نترم به دل کشم درد جدایی
هیله بسم هیله بسم، هیله سی و سه رنگ
مین هیله شیرم دوماد، صورته شیرو پلنگ

ترجمه فارسی آهنگ خسرو محسن جلیل آزاد

در قدیم وقتی که اجداد ما خسرو وشیرین می خواندند، با شخصیت‌های داستان هم ذات پنداری می کردند و بخاطر عشق ناب فرهاد با گفتن اینکه باید خسرو را بزنم از فرهاد حمایت می کردند
این کار پاسداشتی ست برای ان همه صداقت ایلی.

شب و روز به هرکسی که کنارم هست گلایه می کنم
که شیرین را دوست دارم ولی خسرو مدعی و رقیب من است
تیشه بر می دارم و به کوه سر می‌گذارم تا از داغ خسرو کوه را ویران کنم
برنو رو به من بدهید تا خسرو را بترسانم
هرچقدر هم که تلخی کنی غم تو شیرین است ومن مثل فرهاد دل به عشق تو سپرده ام
گیسوانت را به باد می‌سپاری و مرا به باد می دهی مگر با من چه کردی که از یادم نمی روی
نامه ای می نویسم و به ولایت تو میفرستم که به ولایت من بیایی،چرا از من بی خبری
گیسوان بلند تو دلم را به آتش می کشد و شب و روز از خیال من نمی روی
باید به ولایت گلم بروم برای خواستگاری
نمی توانم درد جدایی را تحمل کنم
قسمت آوازی
حجله ای سی و سه رنگ بر پا کردم
و داماد مثل شیر و مثل پلنگ در حجله نشسته ست

لر تی وی

بفرست واسه دوستات: