لری بختیاری

دانلود موسیقی شاد لری بختیاری ویژه مراسم عروسی و جشن و رقص دستمال بازی همراه با ساز و دهل با نام بهیگ از مراد شهنی

Lori song Download by Morad shehni called Bahig

♥♥♥♥♥

متن آهنگ (Lyric)

….

میشکاله بگوهین که دراره سازه / بزنه ساز و دهل سی بهیگ تازه
میشکاله بگوهین که دراره کرنا / مقومی نو بزنه که گلم بوازه
به مالمون دوواره ساز و دهل بکاره / رهده بهیگ یاره شاه دُوایه

کُر تو بگو بوازین کار همه بسازین / وا گل وا بنازین همه پیایل
بردنه با ساز و دهل جهازه / ک ؟؟؟ کل نزنه و نبازه

در تو بره هیوه بنه به چاله / کُر تو به پا کن تش و تنگ تازه
اَورده نو بهیگه ماه لچک به تیگه بیوین تماشا
بار جهاز اَووردن مه نه به ناز اَووردن دراین به صحرا

متن اختصاصی لور تی وی

۵٫۰
۰۳

بفرست واسه دوستات: