لری بختیاری

دانلود موسیقی شاد لری بختیاری ویژه مراسم عروسی و جشن و رقص دستمال بازی همراه با ساز و دهل با نام بهیگ از مراد شهنی

Lori song Download by Morad shehni called Bahig

♥♥♥♥♥

متن آهنگ (Lyric)

….

میشکاله بگوهین که دراره سازه / بزنه ساز و دهل سی بهیگ تازه
میشکاله بگوهین که دراره کرنا / مقومی نو بزنه که گلم بوازه
به مالمون دوواره ساز و دهل بکاره / رهده بهیگ یاره شاه دُوایه

کُر تو بگو بوازین کار همه بسازین / وا گل وا بنازین همه پیایل
بردنه با ساز و دهل جهازه / ک ؟؟؟ کل نزنه و نبازه

در تو بره هیوه بنه به چاله / کُر تو به پا کن تش و تنگ تازه
اَورده نو بهیگه ماه لچک به تیگه بیوین تماشا
بار جهاز اَووردن مه نه به ناز اَووردن دراین به صحرا

متن اختصاصی لور تی وی

۲۷