آهنگ غمگین لری خرم آبادی با صدای مجید عزیزی با نام بهشتی بسازم (مینجایی)

Lori Music by Majid Azizi

….

متن آهنگ (Lyric)

….

بیو تا وه عشقت دل و جو بوازم / یه گوشه دَ جهنم بهشتی بسازم
بهشتی بسازم منه (مین) تش جهنم / بهشتی که دش گل نکه دونی گنم

چی قَله (قلعه) میمونی که دروازه ناره / سواری نتونه که دش بگواره
نه پا رته دارم نه میلی وه منه / نه شوری وه آواز نه شوقی وه حنه

تو چی آسمونی که سنگینه اورت / چی شهری که دیوار چینه وه دورت

….

متن اختصاصی توسط لور تی وی

۲۷۳