دانلود آهنگ بلال بلال مسعود بختیاری

(از آلبوم هی جار)

Download Lori song by Masoud Bakhtiari called Balal Balal

♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری مسعود بختیاری با نام بلال بلال

…..

چه خوبه ولا مال بار ونه ولا به خدا پا چشمه کُهرنگ

تا بیان ولا یک بگرن ولا به خدا چار لنگ و هف لنگ

بلال بلال های بلال بلال های گلم تند پاته وردار

تا بخونم مو سی گلم های ولا بلال و یار یار

تُشمالون ولا کار ایکنن ولا به خدا ای مال و او مال

تش نها ولا گوشه ی دلم ولا به خدا دُنگل تی کال

بلال بلالا های بلال بلال های گلم نفتت کوچیره

به کمند او پللت های ولا دلم اسیره

چه خووه مال بار ونه های ولا بال اِو سور

دس گل منه دسم بو های ولا چشم حسید کور

بلال بلال های بلال بلال های گلم لو برگ بیدی

اوویدم بی که بینمت های گلم دیدم نبیدی

****

ترجمه فارسی

….

چه خوبه که مال (مجموعه چند خانوار که با هم کوچ میکنند) پای چشمه کوهرنگ اتراق کنه.
تا چهار لنگ و هفت لنگ بختیاری بیان و به هم ملحق بشن.

(بلال بلال) گلم زود تر قدم بردار (عجله کن).
تا برای گلم (معشوقم) بلال و یار یار بخونم (بلال و یار یار: دو سبک موسیقی لری).

ساز و دهُل توی همه ی روستا ها مینوازند.
چشم رنگین و دونهی گل به گوشه ی دلم آتش انداخته.

(بلال بلال) گلم (معشوقم) بینیت کوچیکه. (استعاره از زیبایی).
به کمند گیسوانت دل من اسیر شده.

چه خوبه که مال کنار او سُر (نام مکان) اتراق کنه.
دست گل توی دستم باشه، چشم حسود کور بشه.

(بلال بلال) گلم لبانت مثل برگ بیدِ(لب نازک بازم استعاره از زیبایی).
اومده بودم که بینمت ولی تو نبودی.

متن، اختصاصی لر تی وی

77+