دانلود آهنگ لری برف و خین از اسفندیار احمدی و مسلم محمدی
Lori music download by Esfandiyar Ahmadi & Moslem Mohammadi called Barf-O-Khin

متن اهنگ لری برف و خین از اسفندیار احمدی و مسلم محمدی

اسپ سه آخی، هی دهس پا سفید جونم، های زین کردُم امرو
پِی دنا آخی های چار دهس کنه جونُم، های بریم وه سرنو
نه دلی مونده های نه دلبری منه مال خدا درد مو یه جایه
بی بها وابی های مردل قدیم امرو خدا رهتن صلایه
شاهینُم لیلی وای تیر خرده (لر تی وی) بی وای جونم های پسین تنگی
یه دالی لیلی وای گشت ایزنه های ناله ی تفنگی

♪♬♪♬♪♬
نه دلی مونده های نه دلبری منه مال خدا درد مو یه جایه
بی بها وابی های مردل قدیم امرو خدا رهتن صلایه

تیر خرده پازن شکر آخی کوه برف و خینه
شو رسی وا سوم و سرد، بارلا لشم وو زمینه
وو خدی سی دل گورو دارُم

چه خشه افتو بیا آخی سر برف تازه
بُنگ کنی وه دین گل، بارلا مازه وه مازه
او خدی سی دل گورو داره

خوت بووند آخی های میناته گل جونُم های سر چاک زخمُم
خرسلت آخی های سیم مرهمن جونم های سر درد سختُم

♪♬♪♬♪♬
نه دلی مونده های نه دلبری منه مال خدا درد مو یه جایه
بی بها وابی های مردل قدیم امرو خدا رهتن صلایه

متن اختصاصی از لر تی وی