دانلود آهنگ ایل احساس کوروش رضوانی فر

(از آلبوم ایل احساس)

Download Lori song by Kourosh Zezvanifar called Ile Ehsas

♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری کوروش رضوانی فر با نام ایل احساس

…..

بهار ایل احساسم چه وابی های نگارم / منه ایخواسی تنه ایخواسم چه وابی های نگارم

خزون روزگار افتا و جونم های نگارم / گل اوریشم و یاسم چه وابی های نگارم

قمر در عقرب و شوی بیست یکم بی های نگارم / نگهتی یار کم شانسم چه وابی های نگارم

….

یار یار های نگارم گل برنجاس برگ ریواس ایل احساس خوم دلم خواس تیت بشینم تیت بشینم یار

…..

یکینه ایخوام و قدر روزگارم های نگارم / و اندازه ی همه ی چشمل شدارم های نگارم

اگر مردم و اومه سر مزارم های نگارم / و شوقش دس و گورم ایدرارم های نگارم

……

یار یار های نگارم گل برنجاس برگ ریواس ایل احساس خوم دلم خواس تیت بشینم تیت بشینم یار

……

یکینه ایخوام و ای ابرو کمونل های نگارم / و اندازه ی تموم آسمونل های نگارم

دو چشمش قبلمه برگش معیارم های نگارم / دو زلفش ایبرم تا کهکشونل های نگارم

یار یار های نگارم ….

و قربون قد و بالای بلندت های نگارم / دلم نونس و افتا من کمندت های نگارم

دل مو سایه (ساده) بی هی سر سر ایکه های نگارم / تو ایخنهسی و دل باور ایکه های نگارم

دلم کم کم و چشمت عادت ایکه های نگارم / دو زلفت زندگیمه غارت ایکه های نگارم

 

متن، اختصاصی لر تی وی

36+