پاپ لری > پاپ بختیاری

موزیک شاد و دلنشین پاپ لری بختیاری با صدای امیرفریدون خردمهر با نام اَلمان

Lori music download By Amir Fereidon  Kheradmehr called Alman

….

متن ترانه بختیاری المان

….

المان المان اَلمان المان شو تاریک / خدا کشتم برشتم دهدر کَد باریک
ولا از ایدونستم که یو عهد و وفاته / ولا تیه راستم نینادم هر جا که پاته
وای المان ویدم نویدی / ولا مر خوت وعده ندادی تی مال پیدی

المان المان اَلمان المان شو تاریک / خدا کشتم برشتم دهدر کد باریک
ولا بیو بریم …؟….؟….؟….؟…؟ / ولا …؟…..؟….؟ تیا خماری
وای المان ویدم نویدی / ولا مر خوت وعده ندادی تی مال پیدی

گل ناز دارم گل ناز دل بی تو نیگره ساز

ای بهار هم که ایره دا دی نیا واپس / گل سُر مونه دا سیچه دادن به کس
گل ناز دارم گل ناز دل بی تو نیگره ساز
عزیزم مینا بنوش دهدر شو …؟…؟ / ز شوم تا سحر پیت ایخورم سیت
پللت بور و بلند چی رشتن رنگ / وا همه خوش صحوَتی (صحبت) وا مو کنی جنگ

گل ناز دارم گل ناز دل بی تو نیگره ساز

…..

متن اختصاصی توسط لور تی وی

بفرست واسه دوستات: