دانلود آهنگ پاپ (علی سهرابی) و رپ (فرشاد حسنی)

….

متن آهنگ اتحاد لر

….

وه گُرده ایکشُم هی تهله خوری / نفس بالا ایا وا زهر موری
تشی افتا مِن جون خوم یه عمری / دلم واسامه وارل بی قروری

مو احمد مهمدم از نسل بهمن / دلم سی قوم لر اور بهوری
مو دونم آخرش بی کس کش ایبوم / ستینم قوم لر رَ بی بروری

سلامی دوباره خدمت ایلات لر / فرقی نداره سی مو چه دوور باشی چه کُر
سلامی خدمت ریش سفیدل لر نژاد / خرم آباد بختیاری، کهگلویه، نورآباد

زمونه عوض ووبی هر که سرش من لاک خشه / هر که منه ایبینه با خوش ایگو که یو چشه
درد دارم دردمه ایخوم همیرو پیاده کنُم / ایخوم سی لرل بخونم اتحاده قوی کنم

ایخوم برگردیم یه کمی بریم وه زمان زیتر / نه زمان جنگ با شا یه کم باز بریم دیرتر
زمانی غیرت لر سر ایبری ..؟..؟..؟ / ایسه می خدا غضو که پوس پیاز هم نیبره

اَ کورو بگُم سیتو و اَ کی مو بگم سیتون / خدوییش ریم نی بخوم سیل کنُم وا منه ریتون
ختونه دیر نگرین وه هم په غیرت وه کو رَ / ووبیدیم منه دنیا مث یه بچه ی قوره

ما لر اَ نسل سردار اسعد و خداکرم / بلین مو بمیرم اَ داغتون اَ دنیا برم
اتحادی که لر داشت هیچ قومی من دنیا نداشت / اسم لر ترسی وا مِن دِ شون دشمنلمون داشت

بگو تا قوم لر سر پا بمهنه / ز بهمئی کهگلو تا بختیوری
جنوب قوم لر شیر ز بوشهر / شمالش زرد مُنگشت آسموری

مو لرم و اَ رگ و ریشه ی بهمئی یلم / مو ایخوم گپ بزنم سیتون از اتحاد بگُم
ایخوم تی خدا بشینم دردمه و ه خوش بگُم / تا که فرجی کنه اتحاده قوی کنُم

هر چه لر ضربه ایخره از ینه که بی اتحاده / هر که ایرسه ایخو کنه ومو سوئ استفاده
تن خدا دس و دس یک بدین و کل و هو کنین / بشینین تی یک بگوین اتحاده قوی کنین

مو قربون همو تفنگ برنو اسپ زین /

….

آهنگ و تنظیم: علی سهرابی
شعر پاپ: یونس عباسی
سعر رپ: فرشاد حسنی
میکس و مستر: عبد الله بهدار ولی
تهیه کننده: طاها ایتوک
ضبط: استودیو صبا امیدیه
گرافیست عارف وجدانی نژاد
….

متن اختصاصی از لور تی وی

۲۰