دانلود آهنگ ابرو کمون محسن اسفندیاری

Download Lori song by Mohsen Esfandiari called Abroo Kamoon

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری ابرو کمون محسن اسفندیاری

….

ابرو کمون لو مخملی تو وربرشتم ای گلم / بی تیلت بازی نکن بی سرنوشتم ای گلم

اوریشم زلفم و داغ لویل جو گندمی / مثل بوا آدم مو تبعیدی بهشتم ای گلم

ابرو کمون لو مخملی تو وربرشتم ای گلم / بی تیلت بازی نکن بی سرنوشتم ای گلم

خواسی اگر دل بشکنی سیلی و ای دارم بکن / مثل همو روز اولی شرمی و دل زارم بکن

خواسی اگر ترکم کنی او تار زلفه وم نسو / عکس قشنگته قاب بکن آبی زیدی بارم بکن

ابرو کمون لو مخملی …

حونت بسوزه بی کسی قد ره ولم کردن همه / پیر وابیده ای صورتم سیل می سفید وارم بکن

ابرو کمون لو مخملی …

متن، اختصاصی لر تی وی

62+