لری بختیاری

دانلود آهنگ شاد لری بختیاری مخصوص مراسم عروسی و جشن و رقص دستمال بازی با ساز و دهل با نام آهای گلی از مراد شهنی

Lori music Download by Morad shehni called Ahay goley

♥♥♥♥♥

متن آهنگ (Lyric)

………..
هم اویدیم هم اویدیم نگوین دیر اومدیم/ آهای گلی گلی گلی گلی
دای زر به خروار، گل به دسمال وا گل اوسار اومدیم/ آهای گلی گلی گلی گلی
وی صد سوار ز کُه درومه چی ترک و چی ترکمون / وی به نیاسون آقا محمود من ریس چی آسمون
آهای ….
وی داکه دوما نه مونم هی ددو دوما نه مونم / وی زن بدین و عرذ (عذر) میورین تش به عالم ایوَنُم
آهای ….
وی اسب بیورین زین بیورین تا رویم دیار گل / وی قوچ گلَنه بیورین تا کُشیم دم پای گُل

متن اختصاصی لر تی وی

70+