دانلود آلبوم لری ظله کوروش اسدپور

لیست آهنگ ها:

….

برای مشاهده متن آهنگ ها بر روی اسم مورد نظر کلیک کنید.

….

ظله یار یار ممسنیداینی خال لوبلال کو – بی مریمخدایه – حماسی  تیه کال برنو – بی کلام ۲ – بی کلام ۳ –  بی کلام ۱ – شوشتری بی کلام –  بی کلام نی و تنبک