“بیوگرافی”

بانو مهشید شرافی زاده شاعر و ترانه سرا

 

….

“بیوگرافی”

“مهشیدشرافی زاده شاعر و ترانه سرا”

ساکن شهرستان لردگان(بزرگ شده ی استان اصفهان)
متولد اول شهریور هزارو سیصدوپنجاه و شش

اصالتا بختیاری هفت لنگ – باب دینارانی – طایفه اورک – تیره شیرانی

فعالیت هنری خود را از سال هزارو سیصدوهفتادونه(۱۳۷۹) با شعر سپید آغازنمود
بخاطر علاقه فراوان به غزل و ترانه در سال هزاروسیصدو نود(۱۳۹۰) قالب کلاسیک را بطور جدی دنبال نمود
در سال نودویک(۱۳۹۱) اولین غزل بختیاری خود را به جشنواره ی تمدار بیت اردل ارسال کردکه شایسته ی تقدیر شد

 

?ترانه ی شوگار تهنویی که توسط آقای محسن جلیل آزاد به زیبایی اجرا شد

?اشعاری به مناسبت حادثه ی دنا که باصدای روح نواز بانو آستاره بختیاری “هنرمندروشن دل”اجرا شد

? همچنین اشعاری در وصف دلسوختگان حادثه ی دنا که آقای موسی موسوی گرانقدر “هنرمند روشن دل” به صورت زنده در شبکه ی دنا اجرا کردند

مقام هایی که در اشعار بختیاری کسب شده اند اعم از?

?برگزیده ی اولین همایش” شعروادب بانوان” زمستان ۹۵ اصفهان

?برگزیده ی ششمین دوره جشنواره همدرنگ

?هفتمین جشنواره ی “تمداربیت اردل”شایسته ی تقدیر

?نهمین جشنواره ی “تمداربیت اردل”شایسته ی تقدیر

?یازدهمین جشنواره ی “تمداربیت اردل”شایسته ی تقدیر

?اولین جشنواره ی “دابیت ایذه”شایسته ی تقدیر

?و چندین لوح سپاس درهمایش ها و جشنواره های گویشی ومناطق زاگرس نشین

برای مشاهده دکلمه ها بر روی دکمه زیر کلیک کنید