دانلود آهنگ لری بیعاری با صدای سعید حسینی
Lori music download By Saeed Hosseini called BiAri

متن ترانه بیعاری از سعید حسینی

یه شویی خودیدُم بامی، وریسام تا نه هیبامی
وریسام تا که تو دارُم، یه اقبال وَ خو دارُم
تکیمه دام وَ دیواری، سره نهام وَ بی عاری
وَ یادت مهس مهس کردُم، چقد بی دهس دهس کردُم
تکیمه دام وَ دیواری، سره نهام وَ بیعاری
دتا نخی وَ بی جونی کشیدُم سی تو یار جونی
یه سیلی کردُم موقع نه ت دیدُم ای داغ دل، لر تی وی
دیدُم زر چشملم قوره، مو خرسُم ری مو هی سوره
دیدُم تا دهسم ایلرزه دیدم تا دل تو نیلزره
د فهمسُم که نیخاسیم نمونده من دلت جا سیم
♪♬♪♬♪♬

آهنگ پاپ، عاشقانه و غمگین از سعید حسینی با نام بیعاری

تکیمه دام وَ دیواری، سره نهام وَ بیعاری
دتا نخی وَ بی جونی کشیدُم سی تو یار جونی

خدا هم من سرُم رمبس، و دهس و پام د نیجمبس
چپی عکسل تو من دهسُم تییلمه من تییت بهسُم
دیدُم تا جون ندارُم د، غمت برده قرارُم دَ
بیو کافر د سر مُردمرم، وَ من این قبر درارُم دَ

متن اختصاصی، لر تی وی

68+