آهنگ لری گل غنچه جاسم خدارحمی

♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری گل غنچه جاسم خدارحمی

♥♥♥♥♥♥♥

چه خشه بارون بیا ره شلشلى بو
حونمون عشایرى من تو گلى بو

تو گلى تک بکنه سر برد چاله
هیمیل من چالمون هم چو بلى بو

تو دونى فهلیون دنیاى عشقه
یکى مجنون یکى لیلاى عشقه

همى رود فهلیون از حد دو دنگه
بلد بى دس مله دریاى عشقه

آهنگ لری گل غنچه جاسم خدارحمی
امتیاز ۴٫۴ از ۵ رای