دانلود آهنگ لری ناری ناری محسن اسفندیاری

Download Lori song by Mohsen Esfandiari called Nari Nari

♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری محسن اسفندیاری به نام ناری ناری

…..

دی ناری ناری ناری بغل چناری ناری / وای ناری ناری ناری وای بغل چناری ناری

دی ناری ناری ناری بغل چناری ناری / وای کهگلو بندیرته تا بختیاری ناری / وای دیدمت سیزده و در سایه ی کناری ناری

دای تا بریم سیر سفر جا ورگ پاری ناری / دای تش اینی گوشه دلم می باغ ناری ناری / وای و شرین شرین تری نوزین سواری ناری

دی چی پرون روغن زده بی مال و باری داینی / وای مندکه برف و چویل ریواس و خاری ناری

دای دسته دسم بده سی یایگاری ناری / وای زر تیی سیلم مکن مه خین نداری ناری

وای یه بغل گل نرگسی بی خوت بیاری ناری / دای یه کپر چارده رکی مشک و ملاری ناری

وای … دادم و گل تفنگ قطاری ناری / وای عاقلی فهمیده یی گل طیفه داری ناری

وای صب دنا ظهر شورمی شو سر چناری داینی / وای قا قاب کوگ نری چهچه ی قناری ناری

وای دس کنم من زلفلت سی یایگاری ناری / وای عاقلی فهمیده ی گل طیفه داری ناری

وای بامیدون گوک ایشکنی تا بهمیاری ناری / دای رامهرمز بار ایکنی سی آسماری داینی

وای صب دنا ظهر شورمی شو سر چناری داینی / وای قا قاب کوگ نری چهچه ی قناری ناری

۱۱۳