دانلود دکلمه لری او رو منوچهر زنگنه

♥♥♥♥♥♥

متن دکلمه لری منوچهر زنگنه با نام اِو رو

….

تا خیالت به سرم ایزنه هر شو و دلم تنگ ایبو

سی همو روزل خو، ایوریسم ایروم تا لو رو

که همو دومن ده ایگدرده، اینشینم لو رو

سیر دلم حرف ایزنم وا اِو رو

از چه؟

ایزنم حرف ز نامردی دنیا، دغل و حیله و نیرنگ مِن ای دوره زمونه

اِو رو گوش بگر، چندی دلم خینه ز ای عهد زمونه، به خدا نیست بهونه

هر کسی صاف و یه رنگ مث اِو رو پاک و بدون قل و غش بو

وش ایگون لیشه پلیشه، یه کمی کم داره، غم داره، گیج ایزنه، ساویده، راویده

وای مثه بوقلمون هر دم و دون سُر اووی، زرد اووی، رنگ به رنگ از همه رنگ

تا که بگُن به چه قشنگه، چه زرنگه ، یو برازنده فرنگه،

نامبرش وانه و امروزیه، د نونم چه بگُم

دی سرته درد نیارم اِو رو، مو فقط دل و تو بهسم

که بشینم کلِت و سیت بگُم چار کلومی ز سر تنگدلی حرف زنم ارس بریزم

تو بگر گوش اِو رو، که خوتی یارم و دلدارم و نیسی پی آزارم

که دلم جز تو کسینه د نخاس، به مُنگشت قسم رو بِلَواس¹

 

با تشکر از بانو پری برای ویرایش متن آهنگ

1- رو بِلَواس (رود بلواس)
بلواس :ابلعباس یکی از روستاهای اطراف باغملک که به صورت مخفف بلواس خوانده میشه.

۴۹