دانلود آهنگ لری منه شکالل ایکشه محسن اسفندیاری

Download Lori song by Mohsen Esfandiari called Mena Shekalal Ekesheh

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری محسن اسفندیاری با نام منه شکالل ایکشه

…..

تی دعا کُنل همه ش کردم دعا چی سیم نکه
هو که ایمردم وه سیش تیم رَ و ری وه ریم نکه

منه شلالل ایکشه، تیه کالل ایکشه
خوم دونم آخر منه کَره شکالل ایکشه

وه گمونم عزیزم عاشق یک دَ وابیده
هر چی که بنگ ایکنم گل دَ جواب هانه نیده

 

۴۶
موزیک پیشنهادی  دانلود آهنگ گل سرخی دیمه حسن نعیمی