دانلود آهنگ لری عاشقم سی تیه لت از منوچهر زنگنه (بختیاری)

Download Lori song by Manoochehr Zanganeh called Asheghom si tialet

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

په چه فایده سی مو داره که ایگوی یار مونی
دیر دیر گپ ایزنی ایگوی که دلدار مونی

بس که دِوی وعده درو، هونمه کردی تو خراو
مَر تو نیترسی ز محشر، دلمه کردی کَواو

عاشقم سی تیلت، بده وه دسُم دسَلت
دُر نگوی نیخوم تونه، دارم بزن وا میَلِت

****

یه قولی وُم بده سر دلم نهاده بو
دیه باور نیکنُم دل بس که وم دودی درو

سی یه بارم منه عمرت راس بگُ وه عاشقت
چنده شیش تا گوم ایخامت نگُ نیسُم لایقت

پَلَلت زرد و شلال، دلم اووی سی تو بلال
دیندا تو شازعبدالله اگر اووی از مو جدا

****

۱۸